FANDOM


Enel

Enel là một trong những vị cha thủy tổ đầu tiên của người Elf tại Cuivienen bởi Ngài là người thứ 3 được thức tỉnh dưới vòm trời đầy sao của Trung Địa. Imin và Tata thức tỉnh trước rồi họ đánh thức Enel dậy ngay sau đó. 3 người đầu tiên này là thủy tổ của 3 nhánh người Elf lớn là Minyar, Tatyar và Nelyar. Khi Valar Orome tìm thấy người Elf ở Cuivienen, nhánh Nelyar của Enel là đông nhất. Enel thường được xem như vị cha thứ 3 của người Elf, Ngài có vợ là Enelye, cùng với nhau, họ sinh ra những lứa con cháu mà về sau trở thành các dòng Elf riêng biệt  như Teleri, Sindar và Avari.

Số phận của Enel không được nhắc tới ở những thời đại về sau trong khi mà những nhân vật khác như Elwe ( Elu Thingol ), Olwe và Cirdain lại nổi tiếng như là những vị vua hay lãnh chúa của những dòng Elf con cháu của Ngài.

Thông tin bài viếtEdit

  • Nguồn từ : Lord of the Rings Wikia
  • Biên dịch : Lê Tuấn Nghĩa – redd3diem
  • Ngày dịch : 31-5-2014
  • Chú ý : Nếu bạn muốn đăng lại bài viết này xin vui lòng dẫn link nguồn và đề tên tác giả.
  • Fan page : https://www.facebook.com/TolkienLOTR.vn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.