FANDOM


Chủng tộc bậc cao là những chủng tộc sở hữu những quyền năng mạnh mẽ và đặc biệt hơn so với những chủng tộc còn lại ở thế giới Arda.

All items (10)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.